Univerzální pasivní kmitočtová výhybka - laboratorní přípravek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je teoreticky nastínit problematiku návrhu pasivní reproduktorové výhybky v kontextu návrhu reproduktorové soustavy a její řešení za použití reálných součástek. Praktická část práce se zabývá návrhem laboratorního přípravku pasivní reproduktorové výhybky, jeho konstrukcí a vytvořením laboratorní úlohy využívající přípravek k výuce kurzu reproduktory a reproduktorové soustavy.
The aim of this work is to theoretically outline the issues associated with design of a passive crossover network in the context of speaker system design and the solutions to the mentioned issues.The practical part of the work deals with the design of a laboratory passive crossover network, it’s construction and creation of laboratory task utilizing the crossover network for teaching loudspeakers and speaker systems course.
Description
Citation
PACEK, D. Univerzální pasivní kmitočtová výhybka - laboratorní přípravek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (předseda) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Matěj Ištvánek (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-02
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázka oponenta: Zapojení výhybky a hodnoty součástek jste kompletně převzal z práce Ing. Vydareného? Jak s nimi pak souvisí měření reálných parametrů součástek z kapitoly 5? Musel jste původní hodnoty nějak upravovat, abyste parazitní vlastnosti součástek kompenzoval? Nebo to provedl už Ing. Vydarený? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO