Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na finanční zhodnocení společnosti Aspena, s.r.o. v rozmezí let 2015–2019. První část práce se zabývá teoretickými východisky finanční analýzy, v této části jsou popsány vybrané metody finanční analýzy. Druhá část práce se zabývá aplikováním metod finanční analýzy a jeho zhodnocením. Závěrečná část práce se věnuje návrhům na zlepšení finanční situace společnosti.
The bachelor's thesis focuses on the financial evaluation of Aspena, s.r.o. in the period 2015–2019. The first part deals with the theoretical basis of financial analysis, this part describes selected methods of financial analysis. The second part deals with the application of methods of financial analysis and its evaluation. The final part of the work is devoted to proposals to improve the financial situation of the company.
Description
Citation
CABEJŠKOVÁ, T. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázky oponenta - zodpovězeno. Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. - Jakým způsobem budete vyhodnocovat přínos jednotlivých navrhovaných opatření? Zodpovězeno. Ing. Roman Ptáček, Ph.D. - V modelovém příkladu faktoringu pro rok 2019 uvádíte úrok pro financování. Máte představu, jak se úroková sazba PRIBOR změnila od roku 2019? Zodpovězeno. Ing. Pavel Mráček, Ph.D. - Při jaké konverzi lze říct, že se činnost vyplatila? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO