Analýza dynamických změn tepové frekvence u fibrilace síní

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce je orientována do problematiky zachycení abnormalit tepové frekvence a stanovení sledované variability v různě dlouhých EKG signálech, přímou analýzou k zvýšení úspěšnosti detekce fibrilace síní momentálně dostupných metod. Tematickému jádru práce předbíhá seznámení se se samotnou kapitolou dotýkající se elektrofyziologie srdce a vzniku vzruchu s jeho následným vedením uvnitř myokardu, včetně základní klasifikace srdečních arytmií a diagnostikovaného vychýlení od normálního rytmu. Rozebrání dynamické struktury fibrilace síní napomáhá k lepšímu pochopení v následujícím aplikování detekčních algoritmů v programovém prostředí MATLAB a dává podklad pro správnou diskusi při konečném souborném statistickém vyhodnocení souhrnu diskriminativních ukazatelů.
Bachalor thesis focuses on clinical tracking of heart rate abnormalities to specify the level of variability in diverse-lengthy ECG signals, with a direct way to analyze atrial fibrillation and accuracy increasing its detection of actual available methods. The principle of heart electrophysiology and also the impulse genesis is mentioned in a introductory part of work, including elementary classification of cardiac arrhytmias and their deflection from normal sinus rhythm. The physiological analysis of atrial fibrilation dynamic structure helps with the application of detection algorithms in a MATLAB program and sets an underlying basis for an appropriate discussion in a final statistical ROC analysis.
Description
Citation
TESAŘOVÁ, T. Analýza dynamických změn tepové frekvence u fibrilace síní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Kolář položil otázku: Jak jste zvolila použité příznaky? Je možné příznaky kombinovat? Mgr. Ing. Sedlář položil otázku: Jakých hodnot nabývá senzitivita a specificita? Ing. Ronzhina položila otázku: Proč je jedna ROC křivka vykreslena pod diagonálou? Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO