Rozvoj malého rodinného podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce s tématem „Rozvoj malého rodinného podniku“ se bude zabývat rozvojem rodinné restaurace Mazaný anděl, která se nachází v městě Brně v Jihomoravském kraji. Záměrem bude inovace z hlediska vylepšení v rozšíření služeb rozvozem teplého jídla a lahvových vín. Společnost bude podrobena analýze SWOT, SLEPT, Porterově analýze apod. Závěrem této práce by měla být aplikace vylepšení a změn v tomto podniku.
This bachelor's thesis with the topic "Development of a small family business" will deal with the development of the family restaurant Mazany anděl, located in the city of Brno in the South Moravian region. The intention will be innovations in terms of improvements in the distribution of hot food and bottled wines. The company will be subjected to SWOT analysis, SLEPT analysis, Porter analysis, etc. Conclusion of this work should be the application of improvements and changes in this company.
Description
Citation
BARANYIOVÁ, L. Rozvoj malého rodinného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
Otázka oponenta: zodpovězeno Otázka doc. Scholleová: Můžete blíže okomentovat špatnou finanční situaci společnosti? - zodpovězeno Jakým způsobem bylo navrhováno logo společnosti? - zodpovězeno Jak byly přijaty navrhované změny v dané společnosti? - zodpovězeno Otázka Ing. Hornungová: Jakým způsobem chce firma realizovat navrhované změny při daném stupni zadluženosti? - částečně zodpovězeno Otázka doc. Lajtkepová: Můžete uvést důvod nesplnění původního cíle závěrečné práce? - částečně zodpovězeno Otázka Ing. Luhan: Jakým způsobem uvažujete o financovaní e-shopu(outsourcing)? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO