Energetické využití biomasy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavním cílem této bakalářské práce je rešerše druhů biomasy, přehled technologií pro její energetické zpracování za účelem výroby elektrické energie a tepla a porovnání současného využívání biomasy v energetických celcích s kombinovanou výrobou v České republice. První část práce se zaměřuje na definici biomasy, její rozdělení a na její charakteristické vlastnosti. Poté následuje souhrn technologií pro energetické zpracování biomasy. Další část práce se věnuje podílu jednotlivých kategorií biomasy na výrobě elektřiny a tepla. V závěru práce jsou popsány energetické celky v České republice využívající biomasu s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny.
The main purpose of this bachelor thesis is the research of different types of biomass, the survey of the technologies for electric power and heat production and the comparison of the present use of biomass in the Czech Republic. The thesis is concerned on the biomass definition, its parts and attributes. Then the technologies for energy use of biomass and biomass categories are mentioned. The last part of the thesis is devoted to the large power plant units in the Czech Republic using biomass and combined production of heat and electricity.
Description
Citation
MANDELÍK, L. Energetické využití biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) Ing Jiří Pospíšil, PhD (místopředseda) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Pavlů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO