Příčník mostu jeřábu 36 000 kg

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem předložené práce bylo vytvořit "Technickou dokumentaci Příčníku mostu jeřá-bu". Zadaný vzor obsahoval tyto vstupní podmínky: nosnost jeřábu 36000 kg, rozpětí mostu 23,1m, hmotnost kočky 5800kg, rozchod kočky 2400 mm, rozvor kočky 2700 mm, hmotnost hlavního nosníku 10000 kg. Nejprve byl zpracován předběžný výpočet působící síly a reakcí na příčník. Dále byl řešen kontrolní výpočet průřezu příčníku. Navržený příčník je s přímým horním pásem. Dalšími částmi navrženého příčníku jsou: po-jezdová kola, koncové nárazníky a dosedací lišty. Byl zpracován výkres sestavení a výkresy hlavních součástí příčníku. Na závěr byla sepsána použita literatura a očíslování výkres.
Purposes sight work be formed "technical documentation crossbeam of traveller cra-ne". Engaged example contained these input conditions: lifting capacity 36000 kg, span bridge 23,1m, weight chick 5800kg, wheel track chick 2400 mm, wheel base chick 2700 mm, self-weight main beam 10000 kg. First was processed estimate acting force and reaction to crossbeam. Further was solving check calculation cross-section crossbeam. Proposed crossbe-am be with direct upper boom. Further feature proposed crossbeam they are: traversing whe-els, terminal bumpers and abut moulding. Was processed drawing composition and drawing basis crossbeam. Lastly was drawn using literature and numbering drawing.
Description
Citation
ČISCOŇ, J. Příčník mostu jeřábu 36 000 kg [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. (předseda) doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO