Kontaminace pitné vody ve vodovodním systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této práce je zhodnotit možné příčiny a důsledky kontaminace pitné vody ve vodovodním systému. V úvodu se obecně seznamujeme s problematikou dodávky vody a novodobým přístupem k distribuci pitné vody. Dále jsou zde popsány jednotlivé části vodovodní sítě, a jak fungují. Také se pozastavíme nad problematikou kontaminace pitné vody. Jaké jsou možné mechanismy kontaminace, co způsobuje zákal a které mikroorganismy jsou nejčastějším zdrojem nákazy. V poslední části je přehled událostí, kdy došlo ke kontaminaci pitné vody a jaké z toho plynuly důsledky. Ke každému případu je na začátku zhotoven krátký formulář, který shrnuje podstatné informace o případu a umožní rychlou orientaci v problému.
The aim of this thesis is to consider the possible causes and consequences of contamination of drinking water in the water supply system. In the introduction are general information about the problems with water supply and some new approaches to water distribution system. In the next part there are described components of the water supply system and how they work. There are also described problems of drinking water contamination in water supply system. What are the mechanisms, what causes the turbidity and which microorganisms are the most common source of infections. In the final part there are described individual cases of drinking water contamination and what were the consequences. In the beginning there is a short form to every case which provides you a quick orientation in the problem.
Description
Citation
ČERNÍKOVÁ, E. Kontaminace pitné vody ve vodovodním systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO