Renovace obytné architektury 50-70 let 20. století na příkladu jednoho z ukrajinských měst

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Právo na bydlení je zapsáno v ústavách mnoha států. Politika jeho realizace se však výrazně liší od země k zemi a zdaleka ne vždy úspěšně funguje. Mnoho velkých měst po celém světě dnes vykazuje krizi dostupného bydlení. Diplomová práce nese koncepce renovaci staré bytové architektury, jeho transformace, převtělení a adaptace na současné trendy bydlení. Vzhledem ke všem negativním a pozitivním aspektům (urbanistické, architektonické, konstrukční a ekonomické) stávajících budov a prostředí, ve kterém se nacházejí.
The right to housing is inscribed in the constitutions of many states. However, the policy of its implementation varies significantly from country to country, and far from always works successfully. Many major cities around the world are now experiencing a crisis of affordable housing. The diploma thesis carries the concept of renovation of old residential architecture, its transformation, rebirth and adaptation to current housing trends. Considering all the negative and positive aspects (urban planning, architectural, structural and economic) of existing buildings and the environment in which they are located.
Description
Citation
BUCHYNSKA, I. Renovace obytné architektury 50-70 let 20. století na příkladu jednoho z ukrajinských měst [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Dušan Vostřejž (předseda) March. Zdeněk Liška (člen) Ing. arch. Adam Jursa (člen) Ing. arch. Pavel Martinka (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka odprezentovala svou práci, přečten byl posudek oponenta a jeho podněty k diskuzi. Studentka komentovala posudek oponenta, reagovala na jeho poznámky a otázky. Diskuze nad prací: D. Vostřejž: kolize v dispozici, hospodárnost řešení fasádní zeleně, typologické a normativní nedostatky Z. Liška: nutnost řešit problematiku panelové výstavby a parkování, dispoziční nedostatky A. Jursa: nabídka bytů a její ekonomické aspekty a nároky na rekonstrukci P. Martinka: společné prostory, prostory mezi domy, segregace hřiště Z. Vejpustek: ekonomické aspekty, volba konstrukcí, problematika použití CLT panelů Studentka reagovala, shledána byla řada nedostatků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO