Analogový kytarový multiefekt využívající ke zkreslení signálu elektronku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá principem činnosti a návrhem vybraných kytarových efektů, které jsou sdruženy do jednoho zařízení. První efekt slouží ke zkreslení kytarového signálu pomocí elektronky, resp. pomocí dvojice tzv. double-diod. Další efekt je noise gate, jenž filtruje rušivé signály pod nastavenou úrovní. Poslední v řadě efektů je modulační efekt chorus. Jednotlivé efekty lze individuálně zapínat, či vypínat pomocí nožního přepínače. První dvě kapitoly se zabývají teorií kytarových efektů. Třetí kapitola řeší samotný návrh zařízení a navazující kapitoly se již zabývají technickou realizací a ověřením činnosti zařízení, které je plně funkční.
Presented thesis is oriented on the short survey of guitar effects functionality and the design of chosen guitar effects set embedded into one device. The first effect is related to input signal distortion using a vacuum tube, in this case the couple of double-diode tubes. Next effect is noise gate filtering parasitic artefacts included in input signal lower than set threshold level. The last realized guitar effect is chorus. Each individual effect can be controlled by footswitch. The first two sections are focused on the theory of guitar signal processing, the third section solves the whole design of chosen device, the realization and the proof of designed device functionality are described in further sections.
Description
Citation
KUFA, M. Analogový kytarový multiefekt využívající ke zkreslení signálu elektronku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dr. Techn. Vojtěch Derbek (člen) Ing. Tomáš Mikulášek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Zamazal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student prezentuje výsledky své bakalářské práce a odpovídá na otázky oponenta i komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO