Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice ve společnosti LBtech a.s. První část je zaměřena na teoretická východiska vnitropodnikových směrnic, dlouhodobý majetek a jeho vymezení, odpisy a účtování dlouhodobého majetku. Druhá část se věnuje představení společnosti a zhodnocení současného stavu směrnic. Ve třetí části je vytvořen návrh vnitropodnikové směrnice pro dlouhodobý majetek.
The bachelor thesis is focused on internal guidelines of the company LBtech a.s. The first part is focused on the theory of internal guidelines, long-term assets and definition of long-term assets, depreciations and accounting of the long-term assets. The second part deals with company´s introduction and the assessment of the actual internal guidelines. In the third part is created the proposal of internal guidelines for the long-term assets.
Description
Citation
VONDRÁČEK, R. Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (předseda) Ing. Filip Šimeček (místopředseda) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-23
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Fojtů - Zavedla již vybraná společnost Vámi navrhovanou směrnici? - odpovězeno Ing. Fojtů - Nalezl jste při analýze směrnic nedostatky i v dalších vnitropodnikových směrnicích? - odpovězeno Ing. Šimeček - Plánuje firma Vaši směrnici zavézt? - odpovězeno Ing. Šimeček - Uvažoval jste o zavedení nových procesů ve firmě? - odpovězeno Ing. Šimeček - Kolik má firma zaměstnanců? Kolik má poboček? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO