Rizika ve výstavbových projektech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá rizikem ve výstavbových projektech. Podává informace o celém procesu jejich řízení, který zahrnuje identifikaci rizik, rozborové analýzy rizik, obranné strategie, kontrolu a vyhodnocení rizik. Praktická část popisuje rizikové situace ve vybraném výstavbovém projektu, jejich možné způsoby řešení zahrnující také preventivní opatření.
This thesis deals with risk rating in building projects. It provides information on the entire process of management, which includes risk factors identification, their analyses, defence strategies, risk assessment, monitoring and supervision. The experimental part describes high risk situations in a selected building project and their possible solutions, including preventive measures.
Description
Citation
DUFEK, J. Rizika ve výstavbových projektech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO