Návrh komunikační síťové infrastruktury přístavby základní školy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vypracování kompletního návrhu datové komunikační infrastruktury pro novou budovu základní školy v Židlochovicích. Práce vychází z projektové dokumentace stavby a požadavků investora. Nedílnou součástí je technická dokumentace i s celkovým rozpočtem návrhu.
The goal of this bachelor thesis is to elaborate complete project of data cabling infrastructure for new primary school building in Židlochovice town. This thesis is based on the building plan and requirements of the owner. This project includes technical documentation and budged.
Description
Citation
SRNEC, J. Návrh komunikační síťové infrastruktury přístavby základní školy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-18
Defence
Otázky vedoucízho - nejsou Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: Ing. Veronika Bumberová, Ph.D.: Jaká je doba návratnosti investice? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO