Ověření vlastností optických pasivních prvků v oblasti krátkých vlnových délek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Semestrální práce se zabývá základními teoretickými poznatky z oboru optiky, šíření světla a optických vláken. Podrobněji popisuje optický přenosový systém a problematiku sním spojenou, jako je útlum optických vláken nebo různě vzniklé disperze. Hlavní částí této práce je především popis jednotlivých pasivních optických prvků, jejich technologie výroby a využití v optických spojích. V rámci optického spoje jsou probrány zdroje op- tického záření a detektory optického záření. Poslední, praktická část práce je zaměřena na vlastní měření vložného útlumu poskytnutých pasivních optických prvků.
Semestral thesis deals with the basic theoretical knowledge in the field of optics, light propagation and optical fibers. It describes in detail the optical transmission system and its associated issues, such as the attenuation of optical fibers or differently caused dispersion. The main part of this work is a description of each passive optical elements, their production technologies and applications in optical communications. Within the optical connection its radiation sources and detectors of optical radiation are explained. The last practical part is focused on the measurement of insertion loss provided by passive optical components.
Description
Citation
LÁTAL, M. Ověření vlastností optických pasivních prvků v oblasti krátkých vlnových délek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Horváth, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen) Ing. Milan Čučka (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Jakou metodu bylo provedeno měření a vysvětlete princip? Proč měření nebylo podrobeno na vlnové délce 1625 nm? Jaký je rozdíl mezi vložným a měrným útlumem, uveďte jednotku a použití optických komponent?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO