Polohovací stůl pro 3D optický profilometr.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a technickým zpracováním polohovacího stolu pro 3D optický profilometr, který má umožňovat posuv ve dvou osách a náklon ložné plochy ve stejných dvou osách. Je zpracována rešerše současných dostupných řešení. Při návrhu je důraz kladen na přesnost nastavení posuvu a náklonu a výškovou kompaktnost konstrukce.
This Bachelor thesis deals with design and technical elaboration of positioning table for a 3D optical profiler, which is supposed to enable linear translation in two axes and tilting in two identical axes. Research of contemporary available solutions is made. Design priorities are precision of translation and tilt adjustment and achieving as low structure as possible.
Description
Citation
KURUC, M. Polohovací stůl pro 3D optický profilometr. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO