Lokalizačný modul pracující v síti IoT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením přenosného GNSS lokátoru pro více použití. Lokátor bude posílat naměřená data pomocí IoT sítě LoRaWAN. Cílem této práce je vytvořit zařízení s nízkým odběrem a s co nejvyšší dobou provozu na akumulátor. Zařízení disponuje senzory enviromentálních veličin.
This bachelor thesis deals with construction of portable GNSS locator for multiple uses. This locator will be sending measured data via LoRaWAN IoT network. The aim of this bachelor thesis is to create a device with low current consumption and with highest possible operating time on a battery. The device consists of environmental sensors.
Description
Citation
ELIÁŠ, M. Lokalizačný modul pracující v síti IoT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Blumenstein, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Štumpf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Povalač, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentuje výsledky své bakalářské práce a následně odpovídá na dotazy komise. Ing. Aleš Povalač Ph.D: Jak probíhá řízení SF faktoru? Student popisuje použitý proces řízení. Jakým zůsobem byla měřena spotřeba energie? Student jasně popisuje způsob měření. doc. Marcoň : Zkoušel jste měřit vzdálenost od gateway? Student ihned reaguje a odpovídá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO