Softwarová knihovna pro převod a analýzu signálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Firma Elekt Labs s.r.o. se zabývá sběrem a vyhodnocováním dat převážně z výrobních strojů. Pro vyhodnocení a prezentaci dat využívá vlastní informační systém MASA (Měřící a Statistická Aplikace). Cílem této práce je vyvinout softwarové funkce, které uživatelům přinesou nové možnosti při analýze dat. Nejdůležitějšími novými funkcemi bude zobrazení derivace či integrace průběhu časově proměnného signálu. Dalšími funkcemi bude převzorkování signálu, Fourierova analýza, korelace signálů a statistická korelace.
Firm Elekt Labs s.r.o. is focused on data collection and analysis from machines usually in production industry. Firm use their own information system MASA (Measuring and Statistic Application) for data presentation and analysis. Goal of this bachelor thesis is implement new software functions which bring new features in data analysis. Most important new functions will be show derivation or integration of time variable signal. Also functions for signal oversampling, Fourier analysis, signal correlation and statistic correlation will be implemented.
Description
Citation
SKOPALÍK, D. Softwarová knihovna pro převod a analýzu signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Šebesta, CSc. (člen) doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D. (člen) prof. Ing. Pavol Galajda, CSc. (člen) Ing. Kamil Pítra, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO