Informační systém projekční kanceláře

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cieľom mojej práce je zhotoviť informačný systém v prostredí internetu, kde bude užívateľom umožnené spravovať projekty. Pomocou získaných teoretických a praktických znalosti som pre túto oblasť navrhol jednoduchý informačný systém projekčnej kancelárie. Systém by mal poskytnúť užívateľom jednoduché rozhranie, ktoré umožni spravovať vlastné projekty. K vytvoreniu systému použijem v dnešnej dobe bežné technológie pre tvorbu dynamických internetových aplikácii ako sú napr. skriptovací jazyk PHP, značkovací jazyk HTML a databázový systém MySQL.
The main objective of my work is to create an internet information system, which will provide to manage project by users.  Based on theory and practical knowledge I designed simply information system of project office. System will allow simply interface to user, which will allow manage own project. To create this system I will use today's commons technologies for building dynamic internet application such as scripting language PHP, mark language HTML and database system MySql.
Description
Citation
BAČÍK, Z. Informační systém projekční kanceláře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2007-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO