Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zameriava na komparáciu zdaňovania príjmov fyzických osôb v Českej republike a na Slovensku. Teória špecifikuje daňový systém jednotlivých štátov a definuje základné pojmy v oblasti daní. V praktickej časti porovnáva tieto dva systémy na vzorových príkladoch a zhodnocuje, ktorá zem je pre modelového podnikateľa výhodnejšia. Na záver zachytáva možnosti optimalizácie daňovej povinnosti v Českej republike.
The bachelor thesis focuses on the comparison of income taxation of natural persons in the Czech Republic and Slovakia. The theory specifies tax system of individual states and defines the basic concepts of taxation. In the practical part, these two systems compare on the model examples and evaluate, which country is more advantageous for the model entrepreneur. Finally, it captures possibilities for tax optimization in Czech Republic.
Description
Citation
JANČÁROVÁ, M. Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (předseda) Ing. Vítězslav Irein (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-19
Defence
Otázka vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Otázka doc. Radvan: Můžete blíže rozvést a specifikovat jednotlivé návrhy v závěrečné části práce? - částečně zodpovězeno Otázka Ing. Irein: Bylo v práci uvažováno o různých formách daňového rezidenství, blíže rozveďte? - částečně zodpovězeno Otázka Ing. Pěta: Můžete více rozvést Vaši odpověď na otázku oponenta? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO