Vývoj kalkulátoru pro hodnocení zranitelností

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se věnuje nově představenému způsobu hodnocení zranitelností, jeho srovnání s nejčastěji používanou metodou Common Vulnerability Scoring System (CVSS), analýze frameworku Vue.js a ostatních technologií použitých při implementaci a samotné implementaci nástroje sloužícímu k představení možností nově navržené metody.
This bachelor thesis focuses on a newly introduced vulnerability scoring system, compares it to a most widespread alternative, which is Common Vulnerability Scoring System (CVSS), analyzes the Vue.js framework and other technologies used in the implementation. Lastly it introduces an implementation of said new scoring system in a way to best showcase its capabilities.
Description
Citation
LUDES, A. Vývoj kalkulátoru pro hodnocení zranitelností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (předseda) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Caha (člen) Ing. Petr Jedlička (člen) JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (člen) Ing. Martin Zukal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky: 1. Vysvetlite čo je to cyklomatická zložitosť kódu a prečo ste zvolil práve hodnotu 25. 2. Vysvetlite ako funguje CORS. 3. Popište bezpečnostné riziká a obmedzenia pri použiti CORS hlavičky `Access-Control-Allow-Origin: *` Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO