Marketingový mix podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem této bakalářské práce je ,,Marketingový mix společnosti SKITECH, s. r. o.“ Práce se zabývá vypracováním marketingového mixu a navrţením lyţařských produktů skiareálu. Předpokladem pro vytvoření marketingového mixu je provedení SWOT analýzy a analýzy konkurence. Na základě těchto výsledků budou stanoveny vize a cíle skiareálu a návrhy jednotlivých produktů. V závěrečné části je aplikován marketingový mix na konkrétní produkt.
This thesis deals with the marketing mix of the SKITECH company. The thesis focuses on developing a marketing mix and proposing ski products of ski resort. A prerequisite for the creation of a marketing mix is the SWOT analysis and competitor analysis. Based on these results, it establish the vision and objectives of ski resort and propose different products. In final part of the marketing mix it apply them to a specific product.
Description
Citation
TEFFEROVÁ, I. Marketingový mix podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Sághy Estélyi: Vyčíslila jste nárůst návštěvnosti? Povedou vaše návrhy k růstu návštěvnosti? - zodpovězeno doc. Beneš: Z čeho vychází tržby, na základě kterých by mělo dojít k vámi uváděné návratnosti investice? - zodpovězeno Ing. Mucha: Považujete středisko Ramzová za konkurenta? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO