Obrábění děr pro uložení ložisek v odlitcích převodových skříní.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této práci bude rozebrána problematika obrábění děr pro uložení ložisek v odlitcích převodových skříní. Samotná práce je rozdělena na dvě části. První pojednává o obrábění pomocí otočného stolu, druhá o obrábění bez otočného stolu „pomocí pevného stolu“. Také jsou zde zohledněny způsoby měření kvality obrobených ploch.
This Bachelor work describes an issue of shaping the gaps for bearings´ fitting in casts of gear-boxes.The work itself is divided in two parts. In the first part the shaping by means of revolving desk is analised. In the second part the shaping without revolving desk is analised, which means shaping with fixed desk. The methods of quality measuring of shaped surfaces are also evaluated in this work too.
Description
Citation
BÍLEK, J. Obrábění děr pro uložení ložisek v odlitcích převodových skříní. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Jan Řehoř, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Karel Němec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO