Stanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě v Lužci nad Vltavou způsobenou povodní

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se věnuje problematice zjištění výše pojistného plnění na rodinném domu zasaženého povodní. Cílem mé práce je ocenit nemovitost nákladovým způsobem, zdokumentování škod a stanovení přiměřených nákladů na opravu poškozených částí konstrukce v souladu s pojistnou smlouvou. Dále se budu zaobírat stanovením nové pojistné hodnoty nemovitosti. V teoretické části jsou uvedeny běžně užívané základní pojmy dle platných zákonů a vyhlášek.
The purpose of this thesis is to identify issues in the insurance coverage of a family house which was flooded. The main focus of my work is to value a property by the cost method, as well as documenting damages and determining the appropriate cost of the required repairs or reconstruction in accordance with the insurance contract. Furthermore, I will determine a new insurance value of the property. In the theoretical section, fundamental concepts are outlined, in accordance with applicable laws and regulations.
Description
Citation
KADLEC, M. Stanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě v Lužci nad Vltavou způsobenou povodní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Boris Biely (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO