Systém pro paralelní zpracování URL dotazů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce pojednává o naprogramování vícevláknové aplikace, jejímž cílem je zpracovávat požadavky pro volání URL. Aplikace byla naprogramována v ANSI normě jazyka C. Běží jakožto samostatný démon, který musí v maximální možné míře umožňovat dohledání požadavků, které se nepovedlo zpracovat. K volání URL využívá knihovnu libCURL a nainstalování na stanici balíku autotools.
The work treats of programming multithreaded application, focused on processing the demands for URL calling. The application was programmed in the ANSI norm of the language C. It runs as independent daemon, which must faciliate, in maximum possible scale, searching for demands, which weren't successfully processed. For URL calling it uses the library libCURL and installing in station of package autotools.
Description
Citation
HORÁČEK, J. Systém pro paralelní zpracování URL dotazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2007-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO