Únavové vlastnosti hliníkové slitiny EN-AW 7020

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na únavové vlastnosti tvářené hliníkové slitiny EN-AW 7020. V teoretické části se zabývá vlastnostmi a použitím hliníkových slitin a odezvou kovů na cyklické zatěžování. V experimentální části je studována struktura slitiny EN-AW 7020 a její mechanické vlastnosti, zejména únavové charakteristiky. Cílem práce je zkonstruovat křivky životnosti v nízkocyklové a vysokocyklové oblasti a stanovit mez únavy pro 10^8 cyklů do lomu.
This bachelor thesis focuses on the fatigue properties of wrought aluminum alloy EN-AW 7020. The theoretical part deals with the properties and use of aluminum alloys and metal response to cyclic loading. The experimental section is concerned with the structure of alloy EN-AW 7020 and its mechanical properties, especially fatigue characteristics. The goal is to construct S-N curves in the high- and low-cycle region and determine the fatigue endurance limit at 10^8 cycles.
Description
Citation
KUBĚNA, M. Únavové vlastnosti hliníkové slitiny EN-AW 7020 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO