Monitorování prostředí pomocí miniaturní termokamery FLIR Lepton

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá monitorováním prostředí použitím cenově dostupného teplotního senzoru s vývojovou platformou. První část prezentuje základní přehled o termovizní technologii a jejím využití. Dále se zabývá technickými specifikacemi a funkcemi senzoru Flir LEPTON 3.5, a vývojové platformy OpenMV Cam H7 R2. Druhá část práce poskytuje informace a instrukce ohledně práce se senzorem a ukazuje některé možné aplikace. Také jsou zde ukázané způsoby jak překonat některé limitace senzoru a porovnání s jinými komerčně dostupnými termokamerami.
This bachelor thesis deals with monitoring of the environment using solution with affordable thermal imaging sensor and development platform. First part presents basic overview of thermal imaging technology and its use cases, as well as technical specifications and various features of Flir LEPTON 3.5 sensor and OpenMV Cam H7 R2 platform. Second part provides information and instructions on how to work with the sensor and showcases some possible applications. Also, are there presented some ways on how to overcome possible limitations of the sensor, as well as its comparison with other commercially available thermal imaging cameras.
Description
Citation
NIEDOBA, M. Monitorování prostředí pomocí miniaturní termokamery FLIR Lepton [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (předseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svou bakalářskou práci. Poté byly předneseny posudky a student odpověděl na otázky oponenta. Následně proběhla diskuze se členy komise vztahující se k bakalářské práci, při které byly položeny následující dotazy: Co je emisivita? Co je to konvoluce? Zmíněnou neuronovou síť jste se sám naučil? Proč jste použil MicroPython? Podle názoru komise byla úroveň odpovědí vyhovující.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO