Konstrukční návrh krytu kamery do průmyslového prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem kamerového krytu do průmyslového prostředí. Na rozdíl od řešení dostupných na trhu je zde navržený kryt uzpůsobený specifické měřičské aplikaci, která kromě běžných parametrů jako termoregulační vlastnosti a stupeň krytí konstrukce klade zvláštní požadavky na redukci hmotnosti krytu, tuhost uchycení kamery, optické parametry průzoru a snadnou údržbu. Požadovaných vlastností nově koncipované konstrukce bylo dosaženo mimo jiné minimalizací objemu oceli a užitím izolačního materiálu. Výsledná konstrukce má o zhruba 47 % nižší tepelný zisk a její hmotnost je o 69 % nižší v porovnání s kryty, které byly v této aplikaci doposud užívány. Tento kryt přispěje k vylepšení vlastností fotogrammetrického systému pro měření výkovků vyvíjeného na Ústavu konstruování FSI VUT v Brně.
This bachelor’s thesis deals with the design of a camera housing for industrial environment. In opposite to the solutions available on the market, the designed housing is adapted to a specific measuring application, which in addition to common parameters such as thermoregulatory properties and degree of protection requires weight reduction, camera mounting stiffness, optical parameters of the window and easy maintenance of the housing. The required properties of the newly designed housing were achieved, among other measures, by minimizing the volume of steel and applying an insulation material. The resulting design has about 47 % lower heat gain and its weight is 69 % lower compared to the housings now used in this specific application. This housing will help enhance the properties of a photogrammetric system for measuring of forgings which is being developed at the Institute of Machine and Industrial Design, FME BUT.
Description
Citation
KNOTH, T. Konstrukční návrh krytu kamery do průmyslového prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Galas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-18
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a odpovídal na následující dotazy. Dotazy oponenta: 1. Bylo by možné vyřešit těsnění čelní stěny jiným způsobem než zalepením silikonem, což mi nepřijde jako příliš vhodné řešení, pokud se má kryt např. kvůli testování častěji otevírat? ZODPOVĚZENO 2. K čemu by mělo přispět polohování průzoru popsané v kapitole 5.10 a proč by nestačilo pouze pevné naklopení průzoru? ZODPOVĚZENO 3. Nakolik bude docházet k ohřívání kamery přes uchycení do základní desky, která je v kontaktu s vnějším prostředím? ZODPOVĚZENO Dotazy členů komise: 1. doc. Koutný: Znáte další materiály omezující vedení tepla? NEZODPOVĚZENO 2. Ing. Strecker: Jakým způsobem bude vybráno nebo vyrobeno gumové těsnění krytu a z jakého je materiálu? ZODPOVĚZENO
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO