Dynamická vertikalizace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje návrh a konstrukci snímače náklonu dynamického vertikalizátoru. Práce obsahuje popis vertikalizátoru, snímacích komponent a programovatelných desek, které slouží ke komunikaci s počítačem a periferiemi. Je zde vysvětlen princip spojení mezi vertikalizátorem a testovací aplikací, princip snímání pohybů pacienta a princip měření EMG.
This bachelor thesis describes the design and construction of a tilt sensor of a dynamic verticalizer. The work contains a description of the verticalizer, sensing components and programmable boards, which are used to communicate with the computer and peripherals. The principle of connection between the verticalizer and the test application, the principle of sensing the patient's movements and the principle of EMG measurement is explained here.
Description
Citation
LADICKÝ, M. Dynamická vertikalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Jurečková (člen) MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-02
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student odpověděl na otázky oponenta. Doc. Kolářová položila otázku prakticky zaměřenou – Jak máte ošetřeno v rámi vertikalizátoru, pokud se uživatel nahne šikmým směrem? Ing. Mézl, Ph.D. položil otázku, zda student přidával svůj vlastní processing? Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO