Vkladové produkty bank a nebankovních spořitelních institucí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci a výběr nejvhodnjších termínovaných vkladů pro firmu Hamé, s.r.o. z řad bank i nebankovních spořitelních institucí působících na českém trhu. Analýza a následné srovnání vybraných termínovaných vkladů je provedeno na základě metody ranking a poté i pomocí metody bodovací. Z výsledků analýzy a komparace je následně vybrána a doporučena managementu firmy nejvhodnější varianta termínovaných vkladů.
This thesis is focuses on the comparison and selection of the most appropriate term deposits for the company Hamé, s.r.o. of bank and non-bank savings institutions operating on the czech market. The analysis and subsequent comparison of selected term deposit is made on the basis of the ranking method and subsequently using the scoring. From results of the analysis and the comparison are then selected and recommended the best combination term deposits for the management of the company.
Description
Citation
ULMAN, T. Vkladové produkty bank a nebankovních spořitelních institucí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-09-11
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponeneta - částečně odpovězeno. prof. Kocmanová: Jaké jsou závěry a doporučení Vaší práce? Jakým způsobem máte zpracovány výtky z protokolu? Jakým způsobem jste přepracoval analytickou a návrhovou část? Kde máte v teorii uvedenu bodovací metodu? Vaše práce je tedy v tom, že jste porovnal jednotlivé finanční ústavy a bodovou metodou jste vybral peněžní dům? částečně odpovězeno Ing. Doubravský: V tabulce 18. máte hodnotu 12,5b jak jste získal tento údaj, máte někde uveden výpočet? částečně odpovězeno doc. Zinecker: Vaše metoda definuje skutečnost reálných úrokových sazeb pro všechny úrovně vkladů? Všechny banky to takto používají plošně? částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO