Ekonomická efektivnost a finanční proveditelnost investičního projektu

but.committeedoc. Ing. Mária Zúbková, PhD. - předseda, doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jakub Sabo - tajemník, Ing. Patrik Sokol - tajemník, Ing. Miloslav Výskala, Ph.D. - člen, Ing. Jana Nováková - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Ing. Martina Pavelková, Ph.D. - člen,cs
but.defenceZávěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešil, přistupoval velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že student svou závěrečnou práci obhájil na výborné požadované úrovni.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHromádka, Vítcs
dc.contributor.authorŽniva, Davidcs
dc.contributor.refereeSabo, Jakubcs
dc.date.accessioned2022-06-20T02:57:24Z
dc.date.available2022-06-20T02:57:24Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá ekonomickou efektivností a finanční proveditelností veřejného investičního projektu. V teoretické části je popsán základní rozdíl mezi soukromým a veřejným sektorem z hlediska realizace investičního projektu a následně i samotný životní cyklus projektu stavby. Dále jsou zde vysvětleny základní pojmy veřejných investic a typy hodnotících metod veřejných projektů. Poslední kapitola teoretické části je věnována detailnějšímu popisu jednotlivých kroků analýzy nákladů a užitků, která je využita v praktické části práce. Cílem praktické části bylo na základně vybraného veřejného projektu vyhodnotit jeho ekonomickou efektivnost. Tohoto hodnocení bylo dosaženo díky výsledným ukazatelům finanční a ekonomické analýzy. V závěru praktické části je posouzena finanční proveditelnost vybraného projektu na základně dvou rozdílných zdrojů financování, a to v podobě poskytnutých dotací a úvěru.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis deals with the economic efficiency and financial feasibility of the public investment project. The theoretical part depicts the main differences between private and public sectors and the overall life cycle of the construction project. Moreover, the fundamental investment terms are explained altogether with the assessment methods of the investment projects. The final chapter of the theoretical part describes the Cost-benefit analysis, which is subsequently used in the practical part. The practical part aims to evaluate the economic efficiency of the project. Therefore, the financial and economic analyses are used. At the end of the practical part, the financial feasibility of the selected project is assessed based on two different sources of financing, which are subsidies and the bank loan.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationŽNIVA, D. Ekonomická efektivnost a finanční proveditelnost investičního projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other144702cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206871
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVeřejný projektcs
dc.subjectanalýza nákladů a užitkůcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectekonomická analýzacs
dc.subjectekonomická efektivnostcs
dc.subjectcyklostezkacs
dc.subjectzdroj financovánícs
dc.subjectPublic projecten
dc.subjectcost-benefit analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjecteconomic analysisen
dc.subjecteconomic efficiencyen
dc.subjectcycle pathen
dc.subjectfinancial sourceen
dc.titleEkonomická efektivnost a finanční proveditelnost investičního projektucs
dc.title.alternativeEconomic Efficiency and Financial Feasibility of Investment Projecten
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-19-07:34:34cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid144702en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.20 04:57:24en
sync.item.modts2022.06.20 04:18:03en
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
404.67 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-61203.pdf
Size:
93.56 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-61203.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-61275.pdf
Size:
112.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-61275.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_144702.html
Size:
1.45 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_144702.html
Collections