Tester osazených desek plošných spojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Témov tejto bakalárskej práce bude navrhnuť tester osadených dosiek plošných spojov zo zameraním sa na HW a SW časť multiplexoru stimulačných signálov. V prvej časti sa budem zaoberať všeobecným popisom testovania dosiek plošných spojov a na konkkrétnom prípade z praxe ukážem zapojenie testovacieho systému zo zapojením multiplexoru. V druhej časti popíšem HW zapojenie celej dosky multiplexoru s konkrétnymi hodnotami súčiastok. V tretej časti budem popisovať SW pre mikrokontrolér multiplexoru a riadiaci počítač. V záverečnej časti zhodnotím možnosti multiplexoru a jeho parametre.
The themes of this work is make a projection of printed circuit tester with focus on HW ans SW part of signal multiplexor . In the first part i will do general description of printed circuit board testing and on concrete example i will show connection of test system with connection of multiplexor. In the second part i will describe HW part of multiplexor board with real values of componets. In the third part i will describe SW for microcontroller and computer. In the end part i will review possibility of multiplexor and his parameters.
Description
Citation
STACHERA, T. Tester osazených desek plošných spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (předseda) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Student odpověděl na otázky oponenta i komise v pořádku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO