Variantní řešení výroby jezdce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojní inženýrství předkládá návrh technologií použitelných při výrobě jezdce, který je součástí aretačního mechanismu vyráběného firmou TOKOZ a.s., a podává zhodnocení jejich vhodnosti. Zvažovanými technologiemi jsou odlévání, vstřikování kovového prášku (MIM), kombinace nekonvenčních metod dělení materiálu a ohýbání, konvenčního stříhání a ohýbání, stříhání a kontinuálního ohýbání tvarovými válci a přesného stříhání a ohýbání. Na základě porovnání parametrů jednotlivých technologií zejména z hlediska požadované přesnosti, nákladů na výrobu jednoho kusu a časové náročnosti byla jako nejvhodnější varianta zvolena z hlediska produktivity kombinace konvenčního stříhání a ohýbání a z hlediska přesnosti výroby kombinace přesného stříhání a ohýbání.
Project drawn up as a part of bachelor studies of mechanical engineering branch brings suggestion of technologies that are usable for manufacturing of slider, which is a part of turn restrictor mechanism produced by the company TOKOZ, and presents assessment of its suitability. Considered technologies are casting, metal injection molding (MIM), combinations of non-conventional methods of material separation and bending, conventional cutting and bending, cutting and roll forming and precision cutting and bending. Upon a comparison of attributes of these technologies especially in term of precision requests, one piece manufacturing expenses and manufacturing time demands was chosen as the most suitable option with regard to productivity combination of conventional cutting and bending and with regard to manufacturing precision combination of precision cutting and bending.
Description
Citation
CHLÁDEK, M. Variantní řešení výroby jezdce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Student v obhajobě práce prezentoval technologii výroby jezdce, dále byla probrána problematika následujících témat : nekonvenční metody dělení materiálu, přesné stříhání a problematika ohýbání materiálu, určení minimálního poloměru ohybu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO