Preventivní údržba energetických zařízení na základě skutečného technického stavu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku řádu preventivní údržby, diagnostiky vysokonapěťových kabelů a návrh údržby energetických zařízení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje přehled o řádu preventivní údržby, možnosti údržby energetických zařízení a profil českých sítí. Praktická část je zaměřena na diagnostiku vysokonapěťových kabelů a analýzu dat z protokolů pro vytvoření efektivnější údržby.
This bachelor thesis is focused on issue preventive maintance, diagnostics of high voltage cables and optimization for power distribution equipment. Thesis is divided in two parts, teoretical and practical. Teoretical part contains survey about reliability centered maintance, options of maintance and overview of czech distribution systems. Practical part contains diagnostics of high voltace cables and analysis data for create more efficient maintance.
Description
Citation
GABRYS, D. Preventivní údržba energetických zařízení na základě skutečného technického stavu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Zdenek Medvec (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student prezentoval práci na téma Preventivní údržba energetických zařízení na základě skutečného technického stavu a odpověděl na otázky oponenta. Doplňující dotazy ohledně diagnostiky kabelových tras a černosti kontrolních intervalů položil doc. Drápela. Doc. Orságová položila několik otázek ohledně vanové křivky a upozornila na citování ne příliš spolehlivých zdrojů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO