Řízení procesů přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce je zpracování manuálu popisujícího přechod z daňové evidence na vedení účetnictví. Vymezuje základní pojmy a legislativu pro přechod nezbytnou. Dále poskytuje přehled způsobů stanovení základu daně a postup samotného přechodu, který následně v návrhové části aplikuje na konkrétního poplatníka vedoucího daňovou evidenci.
The main goal of this bachelor‘s thesis is description and management of the transition from tax evidence into bookkeeping and to point out its advantages and disadvantages. In this thesis are defined the basic concepts and legislation, which are applied in the practical part to a particular taxpayer who keeps tax evidence.
Description
Citation
SVOBODA, D. Řízení procesů přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
prof. Ing. Dušan Baran, CSc. (předseda) JUDr. Naděžda Vrbková (místopředseda) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kutěj (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
otázka vedoucího práce - zodpovězeno otázka oponenta práce - zodpovězeno prof. Baran: Proč má společnost na pokladně daleko více peněz než na bankovním účtu? - zodpovězeno Ing. Kutěj: Jaká je doba obratu společnosti? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO