Studentské bydlení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Vnútorná organizácia Dispozícia typického podlažia je rozčlenená na 3 časti. V dvoch krajných častiach je „free plan“ usporiadanie vhodné pre extrovertné typy osobností. Jednotlivé izby ( 1 a 2 lôžkové) ústia do univerzálneho a v pravom slova konvivialneho priestou, ktorý svojou dimenziou a dynamickým usporiadaním a flexibilným zariadením funguje ako velká obývacia izba. Umožnuje rôzne aktivity od osláv, športu až po štúdium. V koncových polohách, orientované do nového námestia a do Bratislavskej ul., sú umiestnené uzavreté miestnosti určené pre náročnejšie aktivity, (tančiaren, hudobné štúdio, posilovna...) V strednej časti sú navrhnuté 2 typy mezonetového bývania pre študentov. Tie vytvárajú čiastočne autonómne priestory pre skupinu 5-10 ludí, s vlastními spoločenskými priestormi, kúpelňami určenými len pre danú skupinu. V častiach s komunikačnou chodbou je možné „odobrať“ miestnosť, ktorá by potom fungovala ako klasická hotelová izba pre 1 až 2 ludí, s vlastným príslušenstovm, prístpná z chodby. Na 1 NP sú umiestnené komerčné prevádzky, prenajímatelné priestory, gastronomické zariadenia, administratíva studentského bydlení a jazyková škola. Vstupy do jednotlivých prevádzok sú z ulice Ponávka. Jednotlivé prevádzky sú navrhnuté tak aby akcentovali význam a atraktivitu príslušných urbanistických priestorov – nárožie, ulica, námestie... Vjazd do dvora je umiestnený z ulice Bratislavská. Požiarna ochrana Objekt je riešený tak aby vyhovoval príslušným bezpečnostno požiarnym predpisom. Dve únikové cesty typu A ústia do vožného priestoru. Celé podlažie je rozdelené na požiarne úseky tak aby v žiadnom z nich nebolo ubytovných viac ako 24 ludí. Tomu zodpovedajú aj požiadne deliace pásy na fasáde. Z každého miesta je možný únik do CHUC – dĺžka zodpovedá normovým požiadavkám. Výtahy tvoria samostatný požiarny úsek. Mezonetové byty a niektoré spoločenské priestory tvoria maximálne dvoj podlažné úseky, ostatné sú zásadne jednopodlažné. Konštrukcia Nosná konštrukcia budovy je tvorená ako monolitický skelet. V suteréne sú stĺpy v modulovej osnove 8m, stropné dosky cca 200mm ktoré sú nesené prievlakmi, ktoré sú uložené na žel.bet stlpoch. V prízemí sú v pozdlžnych osiach (2,3,4) na stlpoch umiestnené masívne prievlaky ktoré umožnujú zmeniť modul stlpov v horných podlažiach. Stĺpy na 2 – 6 NP sú ocelové v module 6.4 m a stropy sú monolitické bezprievlakové, stropné dosky cca 200 mm hrubé. Deliace a výplnové konštrukcie sú z lahkých tvárnic Ytong 250mm, a sadrokartonové priečky - 125 mm hrubé (vzduchová nepriezvučnost 53 dB). Podlahy sú plávajúce s izoláciou proti kročajovému hluku, v celkovej hr. 125 cm aj s nášlapnými vrstvami. Výplnové konštrukcie, okná a zasklené steny sú hliníkové s prerušovaným tepelným mostom, zasklené bezpečnostným izolačným sklom (dvojsklom, prípadne trojsklom). Obvodový plášt objektu je zateplený (cca 100 mm mineralna vlna). Exterierový obklad je z cemento-vláknitých dosiek (C-fibre), uchytených do hlinikového roštu, s prevetrávanou vzduchovou medzerou 40mm. Konštrukcia strechy je jednopláštová, tepelná izolácia je tvorená cca 200 mm mineralnej vlny. Architektonický výraz pravdivo vyjadruje velmi rôznorodé formy bývania a vnútorného usporiadania priestorov. To je dosiahnuté najmä rôznym rozmiestnením otvorových a okenných konštrukcii a rôznym ustupovaním z priečelia. Pomerne dlhé priečelie do ulice Ponávka je farebne a hmotovo členené na tri časti a piznáva sa tak ku tradičnej uličnej rytmizácii.
Interior organization carefully considers different needs of various personality types. Middle block is composed of mezzanine flats. The other two patrs are free plan organization of 1 bed or two bed rooms surrounding a corridor that servs the function of a huge living room. Corner on the south and north are glazed and communicate with the urban setting all the time. It is conceived as an urban gesture, a vibrant show of the student life performed for the city. Form of the building as well as the facade truly depicts the diversity of its interior setting. The facade is quite compact in the middle "mezanine" section and changes gradually towards its edges in thw way of pulling in and out of components - which is in this case a room. Rather long building is divided into three sections therefore resembling a more traditional street urban rythm.
Description
Citation
SUCHÁNEK, M. Studentské bydlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc. (předseda) Ing. arch. Jan Sochor (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Lubica Vitková (člen) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO