Financování projektů ze zdrojů EU

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této práce je porozumět přípravě projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Hlavním cílem je vytvoření projektu, který bude schopný ucházet se o finanční podporu z EU. Konkrétně se jedná o projekt Rekonstrukce a dostavba Městského muzea Česká Třebová. Teoretická část se zaměřuje na regionální politiku EU, její nástroje a cíle v programovém období 2007 – 2013. Cílem praktické části je popsat postup vyplnění žádosti o dotaci.
The aim of this work is to understand the preparation of projects financed from EU structural funds. The main objective is to create a project that will be able to apply for financial support from the EU. Concretely it is the project of Reconstruction and completion of Municipal museum Česka Trebova. The thoretical part focuses on goals and instruments of regional policy of European Union in period 2007 – 2013. The goal of practical part is to describe how to fill in the application form.
Description
Citation
MIKEŠ, J. Financování projektů ze zdrojů EU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Mikulica (člen) Mgr. Miroslav Penka (člen) Ing. Jaromír Papírník (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO