Webová aplikace pro E-learning

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na popis možných typů e-learningových systémů jako moderního způsobu vzdělávání a jeho podpory, za použití výpočetní techniky, jejich součástí, zhodnocení metod, které se k tvorbě výukových systémů používají a výběr nejpřístupnější a nejvýhodnější metody pro tvorbu e-learningu . Na základě zjištěných poznatků byl vytvořen výukový systém za použití technologií PHP a AJAX. Hlavním cílem diplomové práce je vývoj e-learningového systému s přesně danými požadavky na jeho funkcionalitu a popisem, jak bylo požadovaných vlastností jednotlivých částí systému dosaženo.
This master's thesis is focused on description of possible types of e-learning systems as the modern way of education and its support using computer technology, its components and methods assessment used for educational systems creation and the most accessible and most convenient method for creating elearning selection. On the basis of obtained knowledge was created an educational system using PHP and AJAX technology. The main objective of this thesis is the development of e-learning system with accurate requirements for its functionality and description of the method of achieving the desired properties of individual parts of the system.
Description
Citation
ZATLOUKAL, P. Webová aplikace pro E-learning [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vondra, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-09
Defence
Uveďte důvody pro rozhodnutí vytvořit nový, vlastní e-lerningový systém. V úvodní části je uveden přehled stávajících e-lerningových systémů. Postrádám však jejich detailnější zhodnocení. Pokuste se o to alespoň ústně před komisí. Lze nějak klasifikovat výsledky učitelem? Jaká bude budoucnost aplikace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO