Zařízení pro testování bezdrátového přenosu energie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh a sestrojení experimentálního zařízení, které by sloužilo k měření účinnosti bezdrátového přenosu elektrické energie pomocí induktivní vazby. Tato práce obsahuje informace o hlavních činitelích, kteří ovlivňují tento přenos. Dále je popsán postup návrhu a jednotlivých dílů, ze kterých se zařízení skládá ať už mechanické nebo elektronické části. Závěrem této práce je otestování funkčnosti experimentálního zařízení.
The purpose of this work is design and making experimental device. It will be instrumental towards measurement effectivity wireless power transfer electric energy using help of inductive link. This work contains information about main factors, which influencing this transfer. Further I describe an operation design and each parts. These parts are mechanic or electric. In conclusion this work is functionality testing experimental device.
Description
Citation
HOLAS, J. Zařízení pro testování bezdrátového přenosu energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Majer, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-19
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Proč zařízení neobsahuje i polohování pomocí krokových motorů i vertikálním směru? Byly nějak definovány požadavky na vaše testovací zařízení? Lze automaticky určit aktuální polohu či úhel natočení sáněk? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako dobrá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO