Studie optimalizace skladového hospodářství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na zefektivnění skladového hospodářství ve firmě. Zkoumá teoretické možnosti pro změnu současného stavu a obsahuje návrh zlepšení stávající uskladňovací politiky pro zmíněný sklad.
The bachelor thesis focuses on more effective ways of storage management for the company. It examines the theoretical possibilities of change of the current state of the storage management and includes the recommendation for the improvement of current storage policy for mentioned storage.
Description
Citation
BUCHVALDEK, V. Studie optimalizace skladového hospodářství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO