Univerzální grafický editor - import/export

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práca sa zaoberá problematikou tvorby grafov v systéme UGE (Univerzálneho grafického editora) a možnosťami, ktoré ponúka pre programátorov zásuvných modulov. Cieľom práce bolo navrhnutie formátu UGML (UGE Graph Markup Language), implementácia zásuvného modulu pre import a export grafu systému UGE, implementácia exportu do vektorového formátu SVG a niekoľkých rastrových formátov. Práca rozširuje možnosti jednotlivých častí systému, hlavne aplikačného rozhrania a prácu s grafickou reprezentáciou grafu.
This thesis deals with creating graphs in application UGE (Universal graphic editor) and facilities it offers for plugins programmers. Goal of the thesis is to design UGML (UGE Graph Markup Language) data format, implement plugin for importing/exporting graph, implement SVG graphic format export and export into several bitmap formats. Thesis extends particular parts of application, especially API (application program interface) and manipulating graphical representation of objects.
Description
Citation
KÁDEK, T. Univerzální grafický editor - import/export [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-02-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO