Vizualizace hydrotechnických staveb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem práce je realizovat celý postup vytvoření realistické vizualizace (včetně animací) na malé vodní elektrárně Litoměřice. Předmětem práce je vytvoření prostorových modelů na základě existující výkresové dokumentace. S použitím těchto modelů budou vytvořeny vizualizace s důrazem na reálnost vytvářených scén. Důležitou součástí výstupů práce budou rovněž animace zaměřené především na ukázky funkcí technologického zařízení, manipulace a údržbu na vodním díle. Podstatným výstupem bude dokumentace postupu tvorby prostorových modelů, realistických vizualizací a animací.
The aim is to implement the process for creating realistic visuals (including animations) for a small hydroelectric power plant Litomerice. This thesis is the creation of spatial models based on existing drawings. Using these models will be developed with an emphasis on rendering realistic scenes created. An important part of the work output will also be focused primarily on the animation feature demonstrations of technological equipment, handling and maintenance work on the water. A key outcome will be the documentation process of spatial models, realistic rendering and animation.
Description
Citation
URBANEC, L. Vizualizace hydrotechnických staveb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO