Technologie výroby čelního ozubení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje a porovnává technologie výroby a dokončování čelního ozubení. Každá popsaná technologie obsahuje použité nástroje, stroje a řezné podmínky. Na závěr jsou technologie porovnány podle vhodnosti použití.
This bachelor thesis describes production and finishing technologies of spur gear. Each described technology contains used tools, machinery and cutting conditions. Technologies are compared by suitability using in conclusion.
Description
Citation
KOSÍŘ, T. Technologie výroby čelního ozubení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ladislav Čelko, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího a oponenta a dalších členů komise. - Dělení čelních ozubených kol. - Která charakteristika je na čelním oz. kole nejdůležitější? - Jak lze nástrojem ve tvaru lichoběžníka získat tvar evolventy? - Jak vypadají kola, která se musí obrážet? - Jak bude nastavena odvalovací fréza při výrobě kola s přímými a šikmými zuby? - Setkal jste se někdy s cosinovým ozubením? - Povlakovací metody pro výrobu nástrojů? - Rozdíl v mechanismu u CVD a PVD.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO