Internetový marketing elektronického obchodu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V bakalářské práci je na základě podrobné situační analýzy navržena nová marketingová strategie společnosti FAROT s.r.o., která působí na trhu v oblasti fitness a obchoduje se sportovním náčiním, přičemž jsou definovány i dílčí strategie pro jednotlivé prvky marketingového mixu.
The bachelor's thesis is based on a detailed situational analysis of the new marketing strategy of the FAROT s.r.o. company, which operates on the market in the fitness area and trading of the sports equipment, while the fractional strategies for the individual elements of the marketing mix are defined.
Description
Citation
BALHAROVÁ, L. Internetový marketing elektronického obchodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (předseda) doc. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO