Zhodnocení finanční situace Edwards, s.r.o. a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti Edwards s.r.o., za období 2012–2016. První část práce je věnována teoretickým východiskům, která jsou použita při zpracování analytické části. Pomocí vybraných metod je dále vyhodnocena finanční situace podniku a následně jsou formulovány návrhy opatření směřující k posílení vybraných oblastí finančního hospodaření podniku.
This bachelor thesis is focused on assessment of financial situation in the company Edwards s.r.o. in the period between 2012 and 2016. In the first part the theoretical background is examined. Furthermore, selected analytical tools are applied to assess the financial situation of the company. Finally, proposal how to improve financial situation in the certain areas of the company.
Description
Citation
MALÁT, F. Zhodnocení finanční situace Edwards, s.r.o. a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Marek Mihalisko, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
otázka oponenta: zodpovězeno doc. Chlebovský: Z čeho plyne odhad firmy ohledně růstu? zodpovězeno Ing. Mihalisko: Za jak dlouho daný produkt zákazník dostane? zodpovězeno Ing. Mihalisko: Za jak dlouho můžete získat nové stroje? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO