Realizace víceúčelového serveru na bázi WINDOWS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce je věnována poznatkům o síťových službách, které se často vyskytují na serverových systémech. Tyto služby zejména souvisí s úschovou, přenosem a interpretací dat. Jedná se o služby přenosu, které využívají protokoly FTP a SMB, kde jsou popsány jejich principy a možnosti zabezpečení. Následující část rozebírá problematiku elektronické pošty a vysvětluje její principy a možnosti nasazení. Popsány jsou její stěžejní protokoly SMTP, POP3 a IMAP. Důležitou část práce tvoří služba WWW využívající protokol HTTP. V této kapitole jsou referována témata spojená s relační databází MySQL a skriptovacího jazyka PHP pro tvorbu dynamické prezentace elektronického dokumentu. Předešlá teorie je uvedena do praktické části práce, ve které jsou tyto služby implementovány na serverovou platformu MS Windows 2003 Server Enterprise Edition R2. Hlavním záměrem implementace je využití nejvýše možného zabezpečení dat v rámci možností dostupného programového vybavení. Rovněž obsahem práce je úvod do problematiky hostování služby eDirectory sítě Novell, která je v praktické části aplikována na použitou platformu Windows. Součástí realizace služby eDirectory je řešení její správy, tvořenou explicitním nástrojem umožňujícím konfiguraci, pomocí webového rozhraní.
This thesis puts brain to the pieces of knowledge of the network services which are occurred in the server systems. These services are related to data storing, transport and data interpretation. Basically there are transport services which are used by FTP and SMB protocols. These protocols define them generally and their security too. Next section describes principles and application possibilities of electronic mail. It is based on SMTP, POP3 and IMAP protocols. The important part of this thesis is the World Wide Web service exploiting the HTTP protocol. It also refers to creation of dynamic presentation of electronic document by using the MySQL relational database and PHP script language. Practical part goes out of the theoretical part discussed above and all services are implemented on the MS Windows 2003 Server EE R2 platform. The main scope is oriented to the highest usage of data security within the available software. Other part presents the introduction to hosting of the Novell eDirectory service. It is practically applied on the MS Windows platform. This application also includes the administration of eDirecroty service by using the standard tool. This tool allows the administration though the web interface.
Description
Citation
DEPIAK, P. Realizace víceúčelového serveru na bázi WINDOWS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) Ing. Ivo Herman, CSc. (místopředseda) Ing. Ladislav Káňa (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Milan Březina, Ph.D. (člen) Ing. Václav Pfeifer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Proč nebyl na místo alternativního poštovního systému hMail použit poštovní systém Microsoft Exchange Server?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO