Modelování letadla - kinematika a dynamika pohybu letadla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá modelováním letu letadla. V první části práce jsou rozebrány základní pojmy týkající se modelování spojitých systémů, principů teorie řízení, lineárních systémů, zpětnovazebních soustav a základních typů regulátorů. Dále jsou v této práci zmíněny matematické základy týkající se modelovaní, a to diferenciální rovnice a Taylorova řada. Čtenář se dočte i o A/D a D/A převodnících. Poslední nejrozsáhlejší část práce je věnovaná dynamice letu letadla a simulaci jeho pohybových rovnic v programu TKSL.
This bachelor's thesis is focused on general aircraft motion. Main terms connected to modelling continous systems, principles of control theory, linear systems, feedback systems and basic types of regulators are analyzed in the first part of the thesis. Second part mentions mathematical basics connected to modelling, mainly focused on differential equations and Taylor series. Reader can also find out about A/D and D/A convertors. The last part of this bachelor's thesis is dedicated to aircraft motion and the simulation of it's kinetic equations in TKSL program.
Description
Citation
KUTAL, J. Modelování letadla - kinematika a dynamika pohybu letadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO