Podnikatelský záměr výstavby budovy posklizňové linky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce obsahuje zpracování podnikatelského záměru pro firmu ZS Pobečví a.s. Záměr se týká výstavby budovy posklizňové linky a její vybavení potřebnou technikou. Práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti financování podnikatelských aktivit, hodnocení finanční situace podniku a hodnocení efektivnosti investic. Návrhová část obsahuje návrh realizace investice a její hodnocení.
This bachelor’s thesis contains elaboration of business plan for ZS Pobečví a.s. The plan deals with construction of post-harvest line and necessary equipment for it. The thesis contains theoretical knowledge from the fields of business financing, financial evaluation of company and assesment of funding. Proposal part contains proposal of realization of investment and its evaluation.
Description
Citation
MACKOVÍK, J. Podnikatelský záměr výstavby budovy posklizňové linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-26
Defence
Otázky oponenta - zodpovězeno. Luňáček, PhD. - ceny produkce porostou 2,5% - z čeho jste čerpal? Je to pouhý odhad? - Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO