Návrh doporučených postupů pro zajištění informační bezpečnosti v malých zdravotnických zařízeních

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cieľom tejto práce je návrh odporúčaných postupov informačnej bezpečnosti so zameraním na malé zdravotnícke zariadenia a ochranu dát pacientov. Úvodná časť práce sa sústredí na zhrnutie teoretických východísk z oblasti informačnej bezpečnosti, ktorých ťažiskom je séria noriem ČSN ISO/IEC 27000. V praktickej časti je na základe aplikácie teoretických poznatkov formulovaný návrh odporúčaných postupov a konkrétne kroky, ktoré by mali zdravotnícke zariadenia učiniť pre dodržanie zásad informačnej bezpečnosti.
This thesis deals with proposal of the best practices of Information Security focusing on small medical facilities and data protection of the pacients. The introductory part of this thesis focuses on the theoretical background of information security, based on the series of standards ISO/IEC 27000. In the practical part, based on the application of theoretical knowledge, there is formulated a proposal of recommended steps health care facilities should take to compliance with the principles of information security.
Description
Citation
FÁBRYOVÁ, B. Návrh doporučených postupů pro zajištění informační bezpečnosti v malých zdravotnických zařízeních [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-28
Defence
Otázka od vedoucího - zodpovězeno Otázka od oponenta - zodpovězeno Ing. Dydowicz - Jakým způsobem zajistite požadavek na zákaz instalací SW v ambulanci? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO