Technologie obrábění vnitřních závitů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce je zaměřena na výrobu vnitřních závitů metodami třískového obrábění. Úkolem je uvést a popsat nejpoužívanější závity a nejběžnější metody jejich výroby. Úvod je zaměřen na popis a rozbor jednotlivých druhů závitů, střední část se týká samotné výroby vnitřních závitů třískovým obráběním a na závěr obsahuje ekonomické náklady na výrobu jednotlivých závitů.
This work is focused on the production methods of threading cutting. The challenge is to introduce and describe the most common threads and common methods for their production. The introduction is aimed at description and analysis of different types of threads, the middle part concerns the actual production of internal threads machined and finally includes the economic cost of production of individual threads.
Description
Citation
ŠPROCH, D. Technologie obrábění vnitřních závitů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-17
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Z jakého důvodu máte uvedený ve výpočtech posuv 1,5 mm? Je závit významný prvek? Jaký byl jeho historický vývoj? Jaké další prvky jsou velmi významné? Jaké vlastnosti má závit a jaké funkce může plnit? Co je to pojem lícování a co je to lícování závitu? Co můžeme provést pro zajištění polohy závitu, abychom zajistili jeho stabilní polohu i při dynamickém chvění? Jak poznáte jaká lícovací soustava je použita u závitu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO