Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti. V teoretické části této práce jsou popsány vhodné analýzy a metody k vypracování finanční analýzy, které jsou dále použity v analytické části s daty společnosti. Závěr bakalářské práce je věnován návrhům na zlepšení finanční situace společnosti v souvislosti se všemi daty z předchozích částí.
The bachelor’s thesis is focused on evaluation of the financial situation of the company. Analyses and approaches suitable for such evaluation are described in the theoretical part of the thesis. Subsequently these analyses and approaches are used in the analytical part of the thesis using financial and other data of the company. The conclusion is dedicated to suggestions how to improve the financial situation of the company in relation to the results of the analyses performed in the thesis.
Description
Citation
ZIMS, L. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
otázky oponenta - odpovězeno doc. Dohnalová - Připomínky k práci: Ve Vaší bakalářské práci máte nesprávně sestavenou SWOT analýzu. Ing. Pavláková Dočekalová - V práci uvádíte ukazatele rentability a likvidity v korunách, vysvětlete proč - částečně odpovězeno Ing. Karas - Jakým způsobem jste stanovil výši skonta - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO