Analýza životnosti bateriových zdrojů pro moduly internetu věcí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce bylo stanovení životností bateriových zdrojů pro IoT moduly. Teoretická část popisuje charakteristiky komunikačních modulů a bateriových zdrojů určených pro IoT. Praktická část práce obsahuje program pro výpočet životnosti bateriového zdroje na IoT modulu. Testovaní daného IoT modulu se provádí pomocí osciloskopu. Získaná data se používají pro přepočet skutečného proudového odběru modulu. Druhá praktická část práce je simulace provozu bateriového zdroje v pracovním prostředí za účelem přiblížení všech parametrů prostředí, které přímo či nepřímo ovlivňují životnost bateriového zdroje.
The main gol of the bakalar thesis is to measure battery lifetime for IoT modules. The teoretical part describes the characteristics of IoT communication modules and battery sources designed for these devices. The practical part contains a program for calculating the battery source life on the IoT module. Current consumption has to be tested by oscilloscope. Measured data is used for recalculation of the actual current consumption. The second practical part of the thises deals with battery source simulation in the working environment. This simulation is used to approximate all the parameters of the environment that directly or indirectly affect the life of the battery source.
Description
Citation
NIKOLIC, P. Analýza životnosti bateriových zdrojů pro moduly internetu věcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (předseda) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Eva Holasová (člen) Ing. Zoltán Galáž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Sklenář, CSc. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Proč jste rozhodl pro využití baterie typu Li-SOCl2 která není ani diskutována v teoretické části? V jakém úsporném módu byl modul a mikrokontroler komunikační jednotku v průběhu testování? Hodnota 10 až 30 mikroampér na poměry dnešních zařízení nepřiměřená. Uvažuje váš algoritmus pro výpočet životnosti baterie možnosti zvýšené spotřeby v různých třídách ECL kvůli nízké úrovni signálu? Otázky komise: Jaké nástroje byly výsledky práce přesaženy? Jak vytvořený SW/vzorec vyhodnotí parametry? Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO